Juridisk rådgivning för företag och privatpersoner

Advokatfirman Werner verkar inom nedanstående juridiska områden. Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbete och att möta varje enskild klients behov med lösningar.

• Affärsjuridik
• Obeståndsrätt, konkurs och företagsrekonstruktion
• Fastighets- och entreprenadrätt
• Hyresrätt
• Brottmål
• Familjerätt
• Arbetsrätt
• Allmän praktik
• Biträde vid rättegångar
• Offentlig upphandling
• Personskadehantering
Vi eftersträvar att tillmötesgå regionens näringsliv och gynna företagandet. Därför är vi engagerande i bland annat KFH (Karlskrona Företags & Hantverksförening) och NyföretagarCentrum Karlskrona.